מחשבון השקעה

הכניסו את סכום ההשקעה וחשבו את ערך ההשקעה בתום התקופה.

רווח צפוי בהשקעה עם EXITO בעוד 3 שנים

ממוצע תשואות ב-3 מסלולים עיקרים של קרנות בשוק

צפי תשואות בעוד 3 שנים במסלול מנייתי